Zverejnite svoj príbeh

  • Napíšte svoj príbeh na 1-2 strany (maximálne 1000 slov, čo sú dve strany v MsWord-riadkovanie 1.0).
  • Môžete prispieť aj video nahrávkou (YouTube, Vimeo a podobne). Dĺžka videa maximálne 20 minút.
  • Môžete sa pod svoj príbeh podpísať, použiť pseudonym, alebo prispieť anonymne.
  • Prosím zmeňte mená osôb spomenutých vo vašom príbehu a nepoužívajte identifikačné údaje osôb, ako sú napríklad dátum narodenia, adresa bydliska, mená rodinných príslušníkov, pracovisko a podobne, z dôvodu ochrany osobných údajov.

Čoho sa vyvarovať

  • Nikdy cielene neočierňujte, nekritizujte iných, nenadávajte a neprovokujte.  Konštruktívna kritika, v rámci vyjadrovania svojho názoru, je vporiadku, ale zosmiešňovanie, alebo odcudzovanie niekoho nie je vporiadku.
  • Vyhnite sa písaniu o čiernej mágii, zaklínadlách, vyvolávaní negatívnych energií, satanizme, katastrofických scenároch, konci sveta, apokalypse a podobne.
  • Vyhnite sa písaniu príbehov za účelom strašiť a vyvolávať paniku.
  • Nie je povolené uvádzať reklamy, alebo ponúkať služby a produkty.

Kam poslať váš príbeh

Váš článok, alebo video pošlite na tento email: jonikachacha @ gmail .com, alebo cez kontaktný formulár tu: KONTAKT

Ďalší postup

Váš príbeh môže byť mierne upravený kvôli vizuálnej čitateľnosti (napríklad, text môže byť rozdelený do odstavcov). Obsah nebude ovplyvnený.

Váš príspevok bude zdieľaný/distribuovaný po internete a na sociálnych sieťach, ako je Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter a podobne návštevníkmi tohto blogu.

Kedykoľvek môže byť váš článok z webstránky vymazaný na vašu žiadosť.

Vaše otázky

Môžete ma kontaktovať tu: KONTAKT

Dôležité na záver

Jonika nie je zodpovedná za akéhoľvek ujmy, alebo straty na zdraví, či majetku vyplývajúce z obsahu tejto webstránky, alebo informácií získaných od Joniky a tejto webstránky.

Jonika sa sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi prispievateľov zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje budú zhromažďované len za účelom skvalitňovania Jonikinych služieb. Jonika nebude zdieľať osobné informácie prispievateľov s tretími osobami. Budú použité len za účelom udržania vzájomnej komunikácie, alebo informovania o tomto blogu.

Vek prispievateľov do tohto blogu musí byť 18 a viac rokov.

Jonika si vyhradzuje právo zmeniť obsah tejto webstránky bez upozornenia.

Táto webstránka nenahrádza rady odborníkov. Slúži výhradne len pre zábavu a trávenie voľného času.