Vesmírne posolstvá novej éry 2. časť

Autorka: Oľga

Pani Oľga je prispievateľkou do tohto blogu. Má skúsenosti s napájaním sa na vesmírnu bytosť vysokej vibrácie, ktorá jej posiela posolstvá. Pani Oľga si ich vždy napíše. Jej cieľom je tieto správy zverejniť, aby boli prístupné všetkým, ktorí majú prístup na internet. 🙂

Téma : Život v novej ére

Čo to je nová éra?. V procese života dochádza k striedaniu ,vzniku nového a zániku starého. To čo sa už osvedčilo, to čo sa už naplnilo a prežilo svoju dobu zaniká. Preto po tisícročiach prichádza doba novej  éry, kedy otvárame novú kapitolu života na Zemi nový spôsob života.

Čo to znamená?

Táto nová doba si vyžaduje nový prístup človeka, ako takého k svojej osobe ,k svojmu životu k svojmu okoliu. To znamená, že to ako sme boli vychovaný, ako sme boli naučený žiť doteraz postupne zaniká a ľudia na Zemi začínajú nachádzať nové formy života a to v tom zmysle že dochádza k uvoľneniu materiálnej sféry  a dochádza k rozvoju a rozkvetu duchovnej sféry.

To znamená že bytosti na zemi si začínajú si uvedomovať kde sú aká je ich  úloha. Začína dozrievať v ich vedomí, uvedomenie si tejto situácie a silného pocitu zmeny videnie seba samého a okolia okolo seba.

Doterajší život ktorý sme žili bol zameraný na súťaživosť na materiálne  statky, ktoré plodili ďalšie negatívne skutky. Závisť ,silná nenávisť ,žiarlivosť a toto všetko vytváralo takú negatívnu energiu, ktorú jednotlivci nezvládli a ventilovali ju navonok svojimi činmi ,ktoré sú odsúdenia hodné, sú založené na obohacovaní sa krádeží, klamaní a často dochádza k siahnutiu na život druhého človeka.

Čiže postupne sa prepadávame do ríše zvieracej, kde sa bojuje o prežitie kde silnejší porazí slabšieho a zaujíma pozície.

Ľudská bytosť na rozdiel od zvieracej bytosti sa rodí s vyššou inteligenčnou danosťou ktorá ju predurčuje k vyššej kvalite života na zemi.

Žiaľ mnohí ľudia  na Zemi nepochopili ich poslanie  ,ktoré im bolo dané pri prechode na Zem ,nenapĺňajú toto poslanie.

Nová éra života je nasmerovaná na osobu a jednotlivca ,jeho uvedomenia si a nachádzania cesty k svojej duši k svojej osobnosti prebudenia duchovnej sféry vo svojom žití.

Toto je cesta obrodenia cesta ozdravenia planéty  Zem, ktorá už stáročia je zaťažená negatívnymi postojmi ľudí na zemi.

Aby planéta Zem  dosiahla svoj cieľ výstupu do 5 dimenzie, je potrebné ju očisťovať a zbavovať tejto negatívnej záťaže. Preto je dôležité usmerňovať ľudí  žijúcich na tejto planéte k otvoreniu duchovnej cesty pretože to je podstata bytia na  tejto planéte.

Nie všetci sú otvorení prijímať tieto informácie ,ale veľa ľudí je už prebudených a veľa je ich už na ceste.

Našou prvoradou úlohou je usmerniť týchto ľudí  osvetliť im zmysel Novej éry, a tým postupne umožniť prenikaniu informácii do širších kruhov obyvateľov, či už v rodinách  v kruhu priateľov známych a v rôznych spolkoch, v ktorých sa súčasne združujú rôzni ľudia za  účelom rôznej sebarealizácie.

Je na nás ako budeme prijímať tieto informácie ktoré sú nám dané z vesmírnej prozreteľnosti.

Informácie ktoré idú od bytostí svetla za tým účelom ,aby oslovili ľudí na zemi priviedli ich k uvedomeniu sa ,aby ich oboznámili so situáciou ktorá v súčasnosti je na Zemi, že nastal čas zmeny, zmeny postoja k svojmu životu k svojej spoločnosti k svojej rodine, ale v prvom rade k sebe samému.

Táto cesta smeruje k odklonu od materiálnych záležitosti k nasmerovaniu do vnútra k svojmu Ja, k svojej vlastnej osobnosti k prežívaniu a žitiu podľa nových pravidiel a noriem ktoré si stanový sám človek podľa zrelosti jeho vedomia.

Mnoho svetelných bytostí už desaťročia prichádzajú na Zem. Stále prichádzajú a rodia sa nové na zemi ,za tým účelom, aby  tu pomáhali  prerodu myslenia a konania ľudí na planéte  Zem, aby táto planéta bola schopná vystúpiť do svojho cieľa do 5 dimenzie a s ňou aj ľudia, aby boli na takej duchovnej  úrovni, aby dokázali prijať tieto nové energie a pracovať s nimi.

Netreba sa ničoho obávať. To, čo nás čaká je život nový, krásny, naplnený láskou .

Nový život ktorý nás čaká bude životom ktorý už na planéte Zem obyvatelia zeme žili s vyspelými technológiami s vysokou úrovňou vedomia a to je miesto a bod do ktorého sa chceme vrátiť.

Konkrétne v tomto zmysle je to úloha každého živého tvora na Zemi,  aby vstúpil do seba, prehodnotil doterajší život a zvážil ktorým smerom sa chce uberať a pracoval na tom dennodenne–na svojej zmene ,zmene myslenia v duchu Božej vôle.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s